Projeni Al Gel

“Özgün ve yeni buluşlarını hayata geçirmek, yeteneklerini sergilemek, kendini geliştirmek ve geleceğe yön vermek istiyorsan;
Hayallerini, bilgini ve projelerini al, gel!”

Tarih: 23 Mayıs – 13 Haziran

Başvuru formu: Projeni Al Gel

*
“If you want to implement your original and new inventions, show your talents, shape the future and improve yourself ;
Bring your dreams, knowledge and projects!”

Date: 23 May – 13 June

Application form: Projeni Al Gel

Menü