Kozmos Kulüpleri Başladı!

Öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz!
Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarına yönelik cumartesi kulüplerimiz başladı.

Menü