İstiklal Marşımızın Kabulü!

Kurtuluş Savaşının ruhunu, milletimizin bağımsızlık, istek ve azmini dile
getiren İstiklal Marşımızın kabul
edildiği tarih 12 Mart İstiklal
Marşının kabul edildiği gün ve
“Mehmet Akif Ersoy’ u anma günü”
olarak kabul edilmiştir.

“Özgür, güçlü, çağdaş, mutlu insan
olmanın yolu bağımsızlıktan geçer.
Türk ulusu, özgür ve bağımsız bir
ulus olarak yaşayagelmiştir. Öyle de kalacaktır.”

Menü