FİLİZ GÜLER

FİLİZ GÜLER
KAMPÜS KOORDİNATÖRÜ

Hem Felsefe hem Hukuk Eğitimi aldı. Lisans öğrenimini “Toplumsal Ahlakın Gölgesinde Kalan İnsan Hakları Sorunsalına Felsefi Bir Bakış” konulu tez çalışmasını tamamlayarak, mezun olmuştur. Sonrasında Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimini tamamlayarak öğrencilerinin yanında yer almaya başladı. Rehber öğretmenliği yanında; felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, demokrasi ve insan hakları dersleri verdi. Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuku Programından “Eğitim Kurumlarında Öğretmenlere Yönelik Mobbingi Önleme Noktasında Sendikaların Rolü ve Önemi” konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun olmuştur. İnsan hakları ve eğitim ile ilgili çalışmaları sürmekte…

Aynı zamanda sıkı bir insan hakları savunucusudur. Eğitim hakkı, çocuk hakları, kadının insan hakları, kent hakkı, mülteci hakları ve dezavantajlı gruplar üzerine çeşitli araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yayınları ve bursları bulunmaktadır. Çeşitli sosyal projelerle Hollanda, Fransa ve Belçika’da bulunmuştur. Felsefe, çağdaş dans ve yan flüt en büyük tutkularıdır. Bu arada filozoflardan Berkeley ile hiç anlaşamazken en sıkı dostu Nietzsche’dir. Ama kadın filozof Hannah Arendt’in izindedir 🙂 Son olarak baykuşlara da bayılır çünkü baykuşun uğursuzluğuna değil bilgeliğine inanır.
Bu uzun hayat yolculuğunda şimdiki durağı KOZMOS!

FOTOĞRAF GALERİSİ
Menü