Endüstri 4.0

 Tek cümleyle özetlersek: Üretimin dijitalleşmesi, yazılımla birlikte üretim hatlarının dijital dönüşümüdür.
• Neden Endüstri 4.0’a ihtiyaç var: Bir çok farklı ürünü aynı üretim bandında akıllı sistemlerle üretmek için, salt insan emeğini minimize ederek insana daha insanca yaşayabileceği bir gelecek sunmak için, bu sayede İnsanı gelecekte daha yaratıcı işlere ve yeni meslek gruplarına kanalize etmek için, uzun mesai saatleri ve zor şartları ortadan kaldırmak için… Uzak Doğu’nun sanayideki Sert-Kapitalist insanlı üretim gücünü akıllı fabrikalar, akıllı makineler ve Yapay Zeka’ya devrederek, daha insani ve mutlu yaşanabilir yarınlar için bu devrim dünyada gerçekleşmeye başladı bile. Dünyanın ileri gelen ekonomileri bu dijital dönüşüm icin çoktan düğmeye bastı. Pek çok fabrika pilot üretim hatlarını kurmaya başladı. Ödevimizi şimdiden yapmalı ve Türkiye olarak dünyada öncü ülkeler arasında yer almak için önümüzdeki zamanı çok iyi değerlendirmeliyiz.

Kozmos – Road to Industry 4.0

Menü